Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Εμπιστευτικότητα Προσωπικών Δεδομένων

Οι επισκέπτες του Site www.espresse.gr, της Espresse A.E., προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από το Site, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν στην Espresse A.E. πληροφορίες που χαρακτηρίζονται »προσωπικού χαρακτήρα». Η γνωστοποίηση των παραπάνω πληροφοριών από τον επισκέπτη, σημαίνει τη συγκατάθεσή του στην περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών. Τις πληροφορίες »προσωπικού χαρακτήρα», η Espresse A.E. τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στα σημεία συλλογής τους. Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών, περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται και είναι σύμφωνη με το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α του Ν.2472/97 »Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».