Συναντηση: Οικογένεια Portioli – Πρόεδρος Espresse S.A, N.Πάπας

Italy 22′

“Οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι το μυστικό για να μετατρέψεις μια ιδέα σε πραγματικότητα.”

Giorgio Portioli

Ο πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος Ν. Παπας επισκέφτηκε το εργοστάσιο παραγωγής καφέ Portioli, και τις υπερσύχρονες εγκαταστάσεις στις οποίες γίνονται όλα τα στάδια προετοιμασίας του καφέ, πακεταρίσματος και αποστολής.

Μια συνάντηση που λαμβάνει χώρα αρκετά χρόνια συνεργασίας των επιχειρηματιών και αποφέρει καλύτερη επικοινωνία και σχέση μεταξύ των εταιριών στις χώρες Ιταλία και Ελλάδα αντίστοιχα.

Tο 2023 δείχνει πολλά υποσχόμενο!

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share