Πολύ τιμιτικός χαρακτηρισμός απο έναν γνώστη του χώρου, υποδηλώνοντας μια χρόνια συνεργασία που βασίζεται σε σεβασμό, ομαδικότητα και τεχνογνωσία.

Κάτι το οποίο η Espresse S.A του κυρίου Ν. Πάπα έχει βελτιώσει και έχει θέσει υψηλούς στοχους σε όλους τους τομείς και τμήματα.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in